LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

TÕRV: ajalugu, valmistamine ja kasutamine

AJALUGU
Puutõrva kasutamine ulatub tagasi õige kaugetesse aegadesse. Vanimad kirjalikud teated selle kohta pärinevad kreeka ja rooma autoritelt. Rooma õpetlane Plinius Vanem, kes elas I sajandil, kirjutas, et tökatit ja puupiiritust tund sid juba vanad egiptlased, kes kasutasid neid aineid muuhulgas surnukehade palsameerimiseks. Kreeka filosoof Theophrastos kirjeldab oma teoses “Historia Plantarum” üksikasjalikult makedoonlaste ja süürlaste tõrvavalmistamismeetodit.

Meie aladele jõudis tõrvapõletamise oskus ilmselt balti hõimude kaudu ja seda arvatavasti juba muinasajal. Ka sõna „tõrv” on balti laen (läti darva, leedu derva). Teadaolevalt oli eestlastel muinasaja lõpul arvukalt laevu, millest võib järeldada, et vajati ka suuremas koguses tõrva. Kirjalikke teateid tõrva kohta siinmail leid ub alates keskajast. Peamised
tõrvatootmispiirkonnad olid männimetsarikastel aladel Saaremaal Mustjalas, Hiiumaal Kõpu poolsaarel ja Kagu-Eestis Pihkva järve lähistel Orava metsades.
Erinevalt nt Soomest ja Rootsist, kus tõrvapõletamine oli tähtis elatusala ja alates 16. saj.lõpust ka oluline ekspordiartikkel, põletati Eestis tõrva peamiselt oma tarbeks ning vähesel määral ka kohalikuks müügiks — eelkõige vahetuskaubaks. Tõrva müügiga seoses on ka teateid selle „võltsimise” kohta — et tõrva rohkem saaks, segati selle hulka nt sõnnikut, vett, tuhka vms. Meie kohalike tõrvatööstuste õitseajaks oli I maailmasõja järgne periood, mil erinevate toodete, sh tõrva, import oli katkenud. Olukorra stabiliseerudes aga ilmnes, et soodsam on siiski tõrva sisse vedada, kui seda suhteliselt algelisel moel kohapeal toota.
Koduse tõrvapõletamise oskuste hääbumist võib aga seostada II maailmasõja lõpu ja 1940.aastatega, mil muutus radikaalselt kogu senine ühiskondlik elukorraldus. 1950. aastatel tõrjus puutõrva lõplikult välja põlevkivitõrv. Tõrvapõletamisoskuste taaselustamine algas 1990ndate alguses. Tänapäeval põletatakse Eestis kvaliteetset tõrva juba mitmel pool (Saaremaal Lümandas ja Põlvamaal Rasinas). Kindlasti võiks seda märgatavalt rohkem teha, kuid selleks, et tekiks suurem nõudlus, tuleks tõrva häid omadusi ja erinevaid kasutamisvõimalusi veelgi agaramalt propageerida.
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII