LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

EcoKrunt PRG 30

Eco Krunt on puiduimmutusvahend. Takistab seene, sine ja hallituse teket.Kulu pinnale 7-10m2/L olenavalt puidu iseloomust.Eelnevalt krunditud ning seejärel õlitatud pinnad säilitavad kauem oma esialgse värskuse ja olemuse.
 
Kasutuskohad: palkmajade, akende, uste, põrandate, puidust aiamööbli, räästa-aluste ja muude puittoodete kruntimine nii sise- kui välistingimustes enne lõppviimistlemist.
Ecokrunt avab puidu poorid , et õli saaks paremini puitu imenduda.
 
Koostis: Leeliseline.
 
Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.  Kuivamine kuni 12 tundi.
 
 
Kasutamisjuhend: pintseldamise või pihustamise teel. Krunditud pinnad viimistleda Eco Oil OÜ puidukaitsevahenditega (tõrvaõlid, õlivärvid)
 
Töövahendite pesu: vesi
 
Keskkonnariskide vältimine: Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta
 
Ladustamine: ei vaja erinõudeid
 
Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII