LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Puiduimmutuskrunt PRG30 (roheline)

Puiduimmutuskrunt PRG30 (roheline) on keskonnasõbralik puiduimmutusvahend. Takistab seene, sine ja hallituse teket.
Kulu pinnale 7-10m2/L olenavalt puidu iseloomust.
 
Kasutuskohad: Varjatud ja varjamata puitkonstruktsioonid, mis on otseses või kaudses kokkupuutes maapinnaga ja niiskusega.
 
Koostis: Leeliseline.
 
Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.  Kuivamine kuni 12 tundi.
 
Kasutamisjuhend: Enne kasutamist toode korralikult segada. Pinnad katta pintsli või pihustamise teel.
 
 
Töövahendite pesu: vesi
 
Keskkonnariskide vältimine: Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.
 
Ladustamine: ei vaja erinõudeid
 
Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII