LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Põrandaõli

Põrandaõli on naturaalne, sisaldades linaõli, männitärpentini ja looduslikku vaiku. Õlitatud põranda eeliseks on naturaalne välimus ning suur vastupidavus. Õige õlitamine muudab puidu pealispinna kulumis- ja veekindlaks ning põrand hakkab siidjalt läikima.

Kasutuskohad:  puitpõrand, väärispuit, parkett

Koostis: linaõli; looduslik vaik, männitärpentin

Värvus:  naturaalne, toonitud.

Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhasta vanad viimistletavad pinnad mustusest, hallitusest ja eemaldatavatest ainetest. Pind kruntida Ecokrundiga

Kasutamisjuhend: Loksuta nõud hoolikalt. Kanna põrandale ettevaatlikult pintsli, rulli või spaatli abil võimalikult ühtlaselt hajutades. Liiga rohke õli kasutamine põhjustab probleeme kuivamisel, eriti puidu oksakohtades, kuhu liigne õli võib koguneda. 2 – 3 tunni pärast poleeri pind pehme kaltsuga või ühekettalise poleerimismasinaga ringikujuliste liigutustega. Teine kiht kanna peale 12 – 24 tunni jooksul pärast esimest õlitamist. Poleeri uuesti. Hooldusõlitus toimub vajadusel 1 – 2 aasta möödudes õhukese kihina, poleerides kaltsu või ühekettalise poleerimismasinaga.

Kuivamisaeg: 48 tunni möödumisel võib põranda ehituspapiga kinni katta (mitte kasutada kilet) . Lõpliku kõvaduse saavutab õli 5 ööpäeva möödudes.

Töövahendite pesu: männitärpentin   
         
Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud   ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt.
    Toode ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.

Ladustamine: ei vaja erinõudeid
    Toode on süttiv. Tervisele ohtlik sisse hingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.

    Hoida lastele kättesaamatus kohas.


Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII