LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Saunaõli

Saunaõli on valmistatud linaõli ja looduslike vaikude baasil. Saunaõli jätab lavale tugeva mustust hülgava ja lihtsalt puhastatava pinna. Õlitatud pind ei karda kuumust, vett ega higi. Saunaõli toob esile puusüü ning annab puidule läbipaistva pinna. Kulu hööveldatud pinnale on 8-10 m2/liiter
 
Kasutuskohad:  saunalava ning saunaruumi viimistlemine
 
Koostis: linaõli; looduslik vaik, männitärpentin
 
Värvus:  värvitu
 
Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhasta vanad viimistletavad pinnad mustusest, hallitusest ja eemaldatavatest ainetest. Pind kruntida Ecokrundiga
 
Kasutamisjuhend: ei lahjendata. Sega hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Doseeri materjali õhukeste kihtidena pintsli või kaltsuga ja lase imenduda. Liigse materjali osa, mis enam ei imendu, võib vajadusel ära pühkida. Viimistluskihtide arv on 1-2, sõltudes puitpinna kvaliteedist.
Saunaõli ei sobi lakitud või värvitud pindadele. Kasutamine muuks otstarbeks ja vastupidiselt antud nõuannetele ei ole soovitav.
 
Kuivamisaeg: õhukeselt pintseldatuna 1-7 ööpäeva alusmaterjalist ja ilmastikuoludest sõltuvalt
 
Töövahendite pesu: männitärpentin         
  
Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud   ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt.
Toode ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.
 
Ladustamine: ei vaja erinõudeid
 
Toode on süttiv. Tervisele ohtlik sisse hingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII