LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Telliseõli

Telliseõli on valmistatud linaõlivärnitsa ja tärpentiini ja looduslike vaikude baasil. Telliseõli jätab, mustust hülgava ja lihtsalt puhastatava pinna. Õlitatud pind ei karda kuumust ega vett. Telliseõli annab kivist pindadele värske ja omapärase välimuse. Kulu kivipinnale 8-12 m2/liiter

Kasutuskohad:
Vanad ja uued tellisest ja maakivist seinad, kaminad, truubid, ahjud jne.

Koostis: linaõli; looduslik vaik, männitärpentin

Värvus: värvitu

Eeltöötlus: viimistletav pind peab kindlasti olema kuiv ja puhastatud tolmust ja mustusest..

Kasutamisjuhend: ei lahjendata. Sega hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Doseeri materjali õhukeste kihtidena pintsli või kaltsuga. Liigse materjali osa, võib vajadusel ära pühkida. Viimistluskihtide arv on 1-2 korda.
Telliseõli ei sobi lakitud või värvitud pindadele. Kasutamine muuks otstarbeks ja vastupidiselt antud nõuannetele ei ole soovitav.

Kuivamisaeg: õhukeselt pintseldatuna 1-2 ööpäeva.

Töövahendite pesu: männitärpentiin

Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt.
Toode ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta.

Ladustamine: ei vaja erinõudeid

Toode on süttiv. Tervisele ohtlik sisse hingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.
ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII