LINAÕLI, MÄNNITÕRV,
TÕRVAÕLID

Looduslik valik puidukaitseks!

Siseviimistlus
Välisviimistlus
Puidukaitse
 

Katusetõrvaõli

Katusetõrvaõli sisaldab  linaõli, tõrva ja männitärpentini. Katusetõrvaõli imendub puu sisse aeglustades niiskuse ja mädaniku, hallituse ja siniseente mõjusid. Katusetõrvaõli annab puidule kauni läbipaistva ja vett tõrjuva pinna. Kulu olenevalt katusematerjalist 2-4 m2/liiter.
 
Kasutuskohad: Puitkatused - laastu-, sindel- ja kimmkatused, räästaalused.
Katusetõrvaõli sobib ideaaslselt puitkatuste esmaseks viimistlemiseks, kuna on koostiselt suure õli sisaldusega ja imendub kiiresti puidu sisse.
Lõppviimistlemiseks katustele sobib ideaalselt katusetõrv.
 
Koostis: männitõrv, linaõli.
 
Värvus:  pruun
 
Eeltöötlus: viimistletav puitmaterjal peab kindlasti olema kuiv, max puidu niiskus alla 21% ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhasta vanad viimistletavad pinnad mustusest, hallitusest ja eemaldatavatest ainetest. Pind kruntida Ecokrundiga!
 
Kasutamisjuhend: ei lahjendata. Sega hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Doseeri materjali õhukeste kihtidena pintsli või kaltsuga ja lase imenduda. Liigse materjali osa, mis enam ei imendu, võib vajadusel ära pühkida. Viimistluskihtide arv on 1-4, sõltudes puitpinna kvaliteedist ja kasutamise eesmärgist. Viimistle puidu otsapinnad eriti hoolikalt. Katusetõrvaõli saab toonida värvipigmentidega. Uus viimistlus tehakse vajadusel aasta pärast.
Tõrvaõli ei sobi lakitud või värvitud pindadele. Kasutamine muuks otstarbeks ja vastupidiselt antud nõuannetele ei ole soovitav.
 
Kuivamisaeg: õhukeselt pintseldatuna 1-7 ööpäeva alusmaterjalist ja ilmastikuoludest sõltuvalt.
Töövahendite pesu: männitärpentin            
 
Keskkonnariskide vältimine: tootega kokku puutunud kaltsud ja puitlaastud võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma suletud plekktaaras või põletama koheselt. Toode ei tohi sattuda pinnasesse, kanalisatsiooni ega veekogusse. Lekkinud vedelik kogutakse kokku liiva vms mittepõleva ja imava materjali abil. Tühjad ja kuivad müügipakendid võib toimetada pakendite kogumispunkti, sellise võimaluse puudumise korral üldprügilasse. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti vms kohta
 
Ladustamine: ei vaja erinõudeid
 
Toode on süttiv. Tervisele ohtlik sisse hingamisel, nahale sattudes ja alla neelates. Hoolitseda hea ventilatsiooni eest töökohal. Kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilisust. Ärritab silmi ja nahka.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist; viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

ECO OIL 2015
x
UUDISED TELLIMINE TOOTED HINNAKIRI NÕUANDED KONTAKT KOOSTÖÖ GALERII