PELLAVAÖLJY, MÄNTYTERVA,
TERVAÖLJY

Luonnollinen valinta puun suojaamiseen!

Sisäviimeistely
Ulkoviimeistely
Puunsuoja
 

Mäntyterva

Mäntyterva on tumma viskoosi orgaaninen neste, jota valmistetaan pihkaisista kannoista ja rungon alaosista. Mäntyterva imeytyy hyvin höylämättömään puupintaan. Suositeltava laimentaa mäntytärpätillä imeytymisen nopeuttamiseksi ja ylimääräisen nokisuuden välttämiseksi.
Käyttökohteet: veneiden, puutalojen ja köysien tervaus. Tervaöljyn sävyttäminen
Koostumus: mäntyterva 100%


Väri: tummanruskea  
Esikäsittely: viimeisteltävän puumateriaalin on oltava kuiva, puun maksimaalinen kosteus alle 21% ja suhteellinen ilmankosteus alle 80%.
Viimeisteltävät vanhat pinnat on puhdistettava liasta, homeesta ja vanhoista käsittelyaineista.
Pohjamaalina on käytettävä Ecokruntia.
Käyttöohje: levitä aine ohuena kerroksena siveltimellä puhtaalle ja kuivalle puun pinnalle.
Kuivumisaika: ei kuivu vaan imeytyy puuhun ja pinta tuntuu kuivalta.
Työvälineiden pesu: mäntytärpätti tai sprii.
Huomio! Älä käytä lakkabensiiniä!
Ympäristöriskien hallinta: tuotteen kanssa kosketuksessa olleet rievut ja puulastat saattavat syttyä itsestään ja niitä on ennen hävittämistä säilytettävä vedellä kosteutettuna tai suljetussa peltisäiliössä tai poltettava heti.
Tuote ei voi joutua maaperään, viemäristöön eikä vesistöihin. Vuodot on kerättävä hiekkaan tai muuhun palamattomaan ja absorboivaan materiaaliin. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voi toimittaa pakkausjätteiden keräyspisteeseen tai sen puuttumisen tapauksessa kaatopaikalle. Nestemäiset jätteet on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
Varastointi: erikoisvaatimuksia ei sovelleta. 
 
Tuote on itsestään syttyvä. Haitallista terveydelle hengittäessä, ihonkosketuksessa ja nieltynä. Työpaikalla on oltava riittävä ilmastointi. Ihokosketus voi aiheuttaa allergisia. Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aineen nielemisen tapauksessa ei saa oksennuttaa, hakeudu nopeasti lääkäriin ja ota mukaan tuotteen pakkaus tai etiketti. 
ECO OIL 2015
x
HOME TAVARAT OTA YHTEYTTÄ GALLERIA