PELLAVAÖLJY, MÄNTYTERVA,
TERVAÖLJY

Luonnollinen valinta puun suojaamiseen!

Sisäviimeistely
Ulkoviimeistely
Puunsuoja
 

Viimeistelyterva

Viimeistelyterva sisältää tervaa, mäntytärpättiä ja luonnollista pihkaa. Viimeistelyterva imeytyy puuhun hidastaen kosteuden, lahon, homeen ja sienten vaikutuksia. Viimeistelyterva muodostaa puun pinnalle kauniin tummanruskean läpinäkyvän ja vettä hylkivän kerroksen. Sahamateriaalille kuluu 3-5 m²/litra, höylätylle pinnalle ja hirsille 5-10 m²/litra.

Käyttökohteet: työ- ja kävelytasot, ulkorappuset, veneet ja laiturit, hirsitalot, puutarhakalusteet, tarhamökit, lämpökäsitelty ja tyhjiökyllästetty puu, puuhahmot. 
Koostumus: mäntyterva, mäntytärpätti, luonnollinen pihka
Väri: tummanruskea
Esikäsittely: viimeisteltävän puumateriaalin on oltava kuiva, puun maksimaalinen kosteus alle 21% ja suhteellinen ilmankosteus alle 80%. Viimeisteltävät vanhat pinnat on puhdistettava liasta, homeesta ja vanhoista käsittelyaineista. Pohjamaalina on käytettävä Ecokruntia.
Käyttöohje: ei laimenneta. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä aine ohuina kerroksina siveltimella tai rievulla ja anna imeytyä. Pyyhi ylimääräinen aine pois. Käsittely toteutetaan 1-3 kerroksena riippuen puupinnan laadusta ja käyttötarkoituksesta. Ole erittäin huolellinen puun kärkipintojen käsittelyn yhteydessä. Uusi käsittely tehdään tarvittaessa vuoden päästä. Viimeistelyterva ei sovellu käytettäväksi lakatuille tai maalatuille pinnoille. Käyttöä muihin tarkoituksiin tai ohjeiden vastaista käyttöä ei suositella.
Kuivumisaika: ohuena kerroksena levitettynä 3-4 vuorokautta puun lajista ja sääolosuhteista riippuen
Työvälineiden pesu: mäntytärpätti
Ympäristöriskien hallinta: tuotteen kanssa kosketuksessa olleet rievut ja puulastat saattavat syttyä itsestään ja niitä on ennen hävittämistä säilytettävä vedellä kosteutettuna tai suljetussa peltisäiliössä tai poltettava heti.
Tuote ei voi joutua maaperään, viemäristöön eikä vesistöihin. Vuodot on kerättävä hiekkaan tai muuhun palamattomaan ja absorboivaan materiaaliin. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voi toimittaa pakkausjätteiden keräyspisteeseen tai sen puuttumisen tapauksessa kaatopaikalle. Nestemäiset jätteet on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
Varastointi: erikoisvaatimuksia ei sovelleta. 
 
Tuote on itsestään syttyvä. Haitallista terveydelle hengittäessä, ihonkosketuksessa ja nieltynä. Työpaikalla on oltava riittävä ilmastointi. Ihokosketus voi aiheuttaa allergisia.
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aineen nielemisen tapauksessa ei saa oksennuttaa, hakeudu nopeasti lääkäriin ja ota mukaan tuotteen pakkaus tai etiketti.
ECO OIL 2015
x
HOME TAVARAT OTA YHTEYTTÄ GALLERIA