Privaatsuspoliitika

Veebipoe ecosauna.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ecosauna Project OÜ (registrikood
12667407) ja tema tütarettevõte Ecosauna Invest OÜ (registrikood 16456392) asukohaga
Põlva maakond, Põlva vald, Himmaste küla, Rebase tee 1, 63228. Telefon (+372) 5091882
ja e-kiri info@ecosauna.ee.

Ecosauna Project OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ-le.

Millised iskuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • kauba kohaletoimetamise aadress
  • pangakonto number
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  • klienditoe andmed
  • IP aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud
kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh
tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada
kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti
kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoninumbrit kasutatakse pakiautomaati
jõudnud kauba teavitamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi
tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb
võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed
teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga
liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on veebikeskkonna haldajatel, kes
saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebikeskkonna kasutamisega
seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebikeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete
edastamine veebikeskkonna volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja
andmemajutus) toimub veebikeskkonna ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased
kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine, kliendi õigused

Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@ecosauna.ee
Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, nõuda endaga seotud andmete
parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@ecosauna.ee

Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega
takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga
info@ecosauna.ee

Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis
on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va isikuandmed (ostuajaloo
andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid
isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged
või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on
alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete
kustutamise perioodi.

Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustutata ning millisel
õiguslikul alusel ja põhjusel.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja
jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
saates e-kirja aadressile info@ecosauna.ee või helistada telefonil: (+372) 5091882.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).